VISA VÀNG ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI

Một tương lai tốt đẹp hơn cho các con của bạn thông qua chương trình đầu tư định cư

 • Quyền Tự Do Di Chuyển Toàn Cầu
 • Tương Lai Cho Cả Gia Đình
 • Bảo Toàn Tài Chính
 • An Toàn Cho Tương Lai

Bạn có thể đạt được tất cả những giá trị này thông qua các chương trình Đầu tư sở hữu Quốc tịch và Định cư.

chương trình đầu tư và định cư -1

Các chương trình Định Cư Diện Đầu Tư

di trú áo

Áo

Xét duyệt: Sau 3 – 6 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 50,000 USD

di reus Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

Quốc tịch: sau 5 năm
Xét duyệt: Sau 6 – 8 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 280,000 EUR

di trú Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Quốc tịch: sau 10 năm
Mức đầu tư tối thiểu: 500,000 EUR

di trú greece

Hy Lạp

Quốc tịch: sau 7 năm
Xét duyệt: Sau 2 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 250,000 EUR

di trú canada

Canada

Thường trú vĩnh viễn: sau 2 năm
Mức đầu tư tối thiểu: 150,000 USD

di trú mỹ eb-5

Mỹ EB-5

Quyền thường trú: Thẻ Xanh
Quốc tịch: sau 5 năm cư trú
Mức đầu tư tối thiểu: 800,000 USD

di trú new zealand

NEW ZEALAND

Quốc tịch: sau 5 năm
Xét duyệt: Sau 4 – 6 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 3 triệu đô NZ

di trú australia

Úc

Quốc tịch: sau 5 năm
Xét duyệt: Sau 12 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 2,5 triệu đô Úc

di trú malta

Malta

Quốc tịch: sau 5 năm
Xét duyệt: Sau 4 – 6 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 175,000 EUR

di trú panama

Panama

Xét duyệt: Sau 1 – 4 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 100,000 USD

di trú turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

Quyền thường trú vĩnh viễn
Quốc tịch: Sau 3 – 6 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 400,000 EUR

di trú mỹ eb-5

United Arab Emirates

Quyền thường trú vĩnh viễn: giấy phép cư trú có hạn 10 năm (được gia hạn)
Mức đầu tư tối thiểu: 550,000 EUR

di trú thailand

Thái Lan

Lệ phí nộp đơn: 600,000 THB
Xét duyệt: Sau 2 – 3 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 19,000 USD

di trú cyprus

Síp

Quốc tịch: sau 7 năm
Xét duyệt: Sau 2 tháng
Mức đầu tư tối thiểu: 300,000 EUR

Liên hệ với chúng tôi

  chương trình đầu tư và định cư -2
  chương trình đầu tư và định cư -3
  chương trình đầu tư và định cư -4
  chương trình đầu tư và định cư -5
  chương trình đầu tư và định cư -6
  chương trình đầu tư và định cư -7