ĐẦU TƯ SỞ HỮU QUỐC TỊCH

Hơn 36% các cá nhân có giá trị ròng cao trên thế giới (UHNWI) đã sở hữu hộ chiếu thứ hai và sử dụng nó như một con đường để đạt được:

 • Tương lai – Tự do – An toàn
 • Giáo dục & Chăm sóc sức khoẻ
 • Bảo toàn & Đa dạng hoá tài sản

các chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch

Liên hệ với chúng tôi

  chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch - 6
  chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch - 5
  chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch - 4
  chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch - 2
  chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch - 3
  chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch - 1