EU

EU là nước nào? Công dân EU có những quyền lợi gì?

EU còn được gọi là Liên minh châu Âu – một trong những liên minh...