Family Sponsorship

Family Sponsorship là gì? Thủ tục xin thị thực Family Sponsorship Canada có khó không?

Family Sponsorship (bảo lãnh thân nhân) là chương trình định cư Canada theo diện bảo...