Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu

Lợi ích của công dân và thành viên các nước EFTA

Giới thiệu về EFTA Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) là một...