visa di trú montenegro

Xin visa di trú Montenegro có khó không?

Nếu bạn có visa Schengen còn hiệu lực, bạn có thể nhập cảnh vào Montenegro...